Meat Bundle 4

$160.00

  • 6–12 oz. Ribeye Steaks
  • 6–12 oz. KC Strip Steaks
  • 6–12 oz. Boneless Sirloin Steaks
  • 6–8 oz. Boneless Pork Loin Chops
  • 6–8 oz. Butterfly Loin Chops
  • 6–8 oz. Bone In Pork Chops

Meat Bundle 4